Rekrutacja na semestr zimowy roku akad. 2019/2020 na studia I, II i III stopnia została zakończona.

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 rozpocznie się 3 stycznia i prowadzona będzie do 28 lutego 2020 (lub do wyczerpania miejsc lub terminu ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej - jeżeli obowiązuje).
Rekrutacja prowadzona będzie na następujące studia:
  • Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne przez Internet (w języku polskim i angielskim)
  • Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne przez Internet
  • Podyplomowe

  • Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki, tryby rozpocznie się w maju 2020 roku