Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 rozpoczyna się 3 stycznia i prowadzona będzie do 22 lutego 2019 (lub do wyczerpania miejsc lub terminu ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej - jeżeli obowiązuje).
Rekrutacja prowadzona będzie na następujące studia:
  • Informatyka - studia I stopnia niestacjonarne przez Internet (w języku polskim i angielskim)
  • Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne przez Internet
  • Podyplomowe

  • Rekrutacja na semestr zimowy roku akad. 2019/2020 na studia I, II i III stopnia rozpocznie się 6 maja 2019 roku i będzie prowadzona na następujące kierunki.
    Rekrutacja prowadzona jest na następujące studia:
  • Informatyka - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne przez Internet (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne
  • Informatyka - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne, niestacjonarne przez Internet
  • Informatyka - studia III stopnia stacjonarne
  • Sztuka Nowych Mediów (Grafika) - studia I stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne
  • Sztuka Nowych Mediów (Grafika) - studia II stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne
  • Zarządzenie Informacją - studia I stopnia stacjonarne (w języku polskim i angielskim), niestacjonarne
  • Architektura Wnętrz - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • Kultura Japonii - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • Podyplomowe

  • Obecnie prowadzona jest rekrutacja na następujące studia:

    I stopnia
    Informatyka niestacjonarne internetowe I stopnia 8 semestrów
    Informatyka niestacjonarne internetowe po angielsku I stopnia 8 semestrów
    II stopnia
    Informatyka niestacjonarne internetowe II stopnia 4 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 3 semestry Data Science
    Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 3 semestry
    Informatyka II stopnia stacjonarne 4 semestry
    Informatyka stacjonarne po angielsku II stopnia 4 semestry
    Podyplomowe
    Cyberbezpieczeństwo Podyplomowe 2 sem
    Bazy danych i ich aplikacje internetowe podyplomowe 2 semestry
    Bazy danych i ich aplikacje podyplomowe 2 semestry
    Big Data
    Podyplomowe Pedagogika specjalna z edukacją spersonalizowaną
    Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych podyplomowe internetowe 2 semestry
    Technologie Internetu podyplomowe 2 semestry
    Podyplomowe Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną 2 semestry